ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
800 101 101

(zdarma z pevné linky v Polsku)

+48 22 521 10 10

(volání z mobilních telefonů nebo ze zahraničí bude účtována)

Ochrana osobních údajů

  Ochrana osobních údajů

  Ochrana osobních údajů
  Polské Generální ředitelství silnic a dálnic dodržuje ochranu osobních údajů řidičů. Níže naleznete informace o tom, jakým způsobem shromažďujeme, zpracováváme a využíváme informace o uživatelích portálu viatoll.pl a také jakým způsobem pomocí vyspělé technologie chráníme osobní údaje uživatelů.

  Zpracovávání osobních údajů uživatelů portálu viatoll.pl
  Osobní údaje jsou všechny informace, které se týkají fyzické osoby a slouží k její identifikaci. Všechny osobní údaje jsou shromažďovány, přechovávány a zpracovávány v systému viatoll.pl shodně s předpisy zákona ze dne 29.08.1997 o ochraně osobních údajů a zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou formou. Zpřístupnění osobních údajů je dobrovolné. Uvedení emailové adresy uživatele je nezbytné pro používaní dalších služeb jako „Newsletter” a „Registrace”. Uvedení telefonního čísla je nutné pro používaní služby „SMS Reminder”. Další zvláštní služby mohou vyžadovat podrobnější osobní údaje, jejichž uvedení je nezbytné, pokud uživatel chce využít některé ze služeb s nimi spojené. Poskytnuté osobní údaje jsou chráněny před zneužitím třetí osobou a využívány polským Generálním ředitelstvím silnic a dálnic výlučně pro kontakt s uživateli systému viaTOLL za účelem provedení dané služby.

  Správce osobních údajů
  Správcem osobních údajů je:
  Generální ředitelství silnic a dálnic v Polsku
  ul. Wronia 53
  00-874 Varšava
  IČO 017511575

  Účel zpracovávání osobních údajů
  Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a využívány poslkým Generálním ředitelstvím silnic a dálnic se souhlasem uživatelů, kterých se týkají. Shodují se s příslušnými právními normami, přičemž musí být dodrženy příslušné právní procedury takovým způsobem, který zaručuje jejich ochranu. Správce systému může využívat osobní údaje pouze a výlučně za účelem zajištění správného chodu systému pro uživatele, zejména pro zajištění služby „Newsletter” a pro komunikaci s uživateli, kteří s podmínkami souhlasili.

  Přístupové právo k osobním údajům, jejich změně a odstranění
  Uživatel má právo získat přístup a změnit své osobní údaje, které poskytnul Generálnímu ředitelství silnic a dálnic v rámci zajištění služby „Registrace” (po ověření identity uživatele zadáním hesla) v záložce „Údaje o klientovi”. Odstranění emailové adresy je možné v záložce „Údaje o klientovi” v profilu uživatele. Pro odstranění profilu uživatele je nezbytné kontaktovat infolinku. Pro úplné odstranění emailové adresy, uvedené v rámci služby „Newsletter”, je potřeba se na webovou stránku viatoll.pl připojit pomocí odkazu na internetovou adresu, který se nachází na konci každé zprávy zasílané v rámci služby. Pro úplné odstranění telefonního čísla ze služby „SMS Reminder” je nutné uvést telefonní číslo a označit možnost „Odhlásit SMS upomínky” na hlavní straně webových stránek viaTOLL. Každá osoba, která souhlasila se zpracováním svých osobních údajů v rámci využívání těchto služeb, aplikací nebo soutěží dostupných na portálu viatoll.pl, se může přímo obrátit na správce systému se žádostí o umožnění přístupu k nim, jejich změně nebo odstranění zasláním e-mailu na adresu info@viatoll.pl.

  Ochrana osobních údajů
  Všechny osobní údaje jsou považovány za databázi s vysokým stupněm ochrany. Jsou umístěny na serveru, který je chráněný před přístupem zvenčí i před fyzickým zneužitím. Kromě toho všechny osoby, které zpracovávají osobní údaje uživatelů pro portál viaTOLL.pl, vlastní příslušná oprávnění vydané správcem osobních údajů ve znění čl. 37 Zákona o ochraně osobních údajů.

  Návštěvy
  Aplikace portálu viatoll.pl automatickým způsobem shromažďují tzv. systémové logy (kromě jiného datum, čas návštěvy, IP adresu atd.) využívané pro účely správy servisních serverů a také pro sestavování statistik.

  Ostatní webové stránky
  V rámci standardních operačních mechanismů na internetu můžou být na stránkách portálu viatoll.pl prezentovány odkazy, které odkazují na externí stránky. Za ochranu osobních údajů na externích webových stránkách a obsahy zveřejňované na těchto místech nesou odpovědnost výlučně subjekty spravující tyto stránky.

  Záruka bezpečnosti
  Správce viatoll.pl zaručuje řádnou ochranu osobních údajů uživatelů, kteří jsou přihlášeni do systému viatoll.pl. Použité zabezpečení je kompatibilní s vysokým technologickým standardem a aktuální legislativou, která se týká jejich ochrany, a zaručuje úplnou bezpečnost všech informací o osobních údajích uživatelů viatoll.pl, historii jejich aktivit na stránkách portálu a o údajích získaných formou anket, formulářů a elektronické korespondence.

  Zpřístupnění osobních údajů
  Správce údajů nepředává (neprodává ani žádným způsobem nevyměňuje) shromážděné osobní údaje uživatelů portálu viatoll.pl třetím osobám. Údaje, které správce může poskytnout subjektům, které s ním spolupracují mají povahu obecných statistických soupisů. Tyto soupisy nedovolují identifikovat individuální uživatele. Z technických důvodů správce pověřil jejich zpracování konsorcium firem (viz níže), ve znění čl. 31 Zákona o ochraně osobních údajů. Jedná se o formu smlouvy uzavřenou v písemné podobě opravňující ke zpracovávání údajů beze změny pro účely viz výše tyto firmy:
  1. Kapsch TrafficCom AG, Europlatz 2, 1120 Vídeň;
  2. Kapsch Telematic Services Sp. z o.o., ul. Poleczki35, 02-822 Varšava;
  3. Texel Sp. z o.o., ul. Koronowska 24A, 02-905 Varšava.

  Ochrana přenosu
  Údaje se zvláštním významem – zejména hesla všeho druhu – jsou zasílány prostřednictvím zakódovaného protokolu SSL.

  Soubory Cookies
  Pro zaručení správného fungování služeb portálu viatoll.pl jsou využívány tzv. cookies – soubory, které se ukládají na disku uživatele. Tyto soubory umožňují identifikaci uživatele během připojení a také shromažďování informací o tom, jakým způsobem využíval portál, jaké webové stránky navštívil, jaké materiály prohlížel a jakým způsobem je našel. Shromažďování těchto informací umožňuje lepší přizpůsobení portálu potřebám uživatelů. Je dobré vědět, že soubory cookies umí rozpoznat uživatele, ale nikoliv určit, kým ve skutečnosti je. Uživatel může kdykoliv nastavit ukládání souborů cookies v možnostech internetového prohlížeče změnou úrovně ochrany- až po úplné blokování souborů cookies.

  Postup pro nastavení jednotlivých prohlížečů naleznete na stránkách:

  Uživatel musí si uvědomit, že soubory cookies mu umožňují zapamatovat si konkrétní nastavení uživatele v rámci portálu vivatoll.pl.

  Údaje získané pomocí cookies portálu viatoll.pl jsou využívány zejména pro:
  1. registraci uživatele – umožňují správnou identifikaci po autorizačním procesu
  2. provádění internetových průzkumů – pamatují si odpovědi
  3. generování statistik popularity systému
  4. prezentaci reklamy v portálu;