KLIENTŲ APTARNAVIMO CENTRAS
800 101 101

(Nemokamas numeris skambinantiesiems iš fiksuotojo tyšio telefonų Lenkijoje)

+48 22 521 10 10

(Mokamas numeris skambinantiesiems iš mobiliojo ryšio telefonų arba užsienio)

Privatumo politika

  Dokumento vertimas iš lenkų kalbos į lietuvių kalbą.

  Privatumo politika
  Krašto kėlių ir magistralių Generalinis direktorius (GDDKiA) gerbia ir laikosi naudotojų privatumo teisių. Žemiau Jūs rasite informaciją apie tai, kaip yra kaupiamos, tvarkomos ir naudojamos informacijos apie viatoll.pl portalo naudotojus bei kaip rūpinamės dėl naudotojų asmens duomenų saugos, naudodami atitinkamus technologinius sprendimus.

  viatoll.pl portalo naudotojų asmens duomenų tvarkymas
  Asmens duomenys - tai bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatoma. Visi asmens duomenys yra kaupiami, saugomi ir tvarkomi viatoll.pl portale pagal 1997.08.29 d. Įstatymo dėl asmens duomenų apsaugą taisykles bei 2002 metų liepos mėn. 18 dienos Įstatymą dėl paslaugų teikimo elektroniniu būdu. Asmens duomenų atskleidimas yra savanoriškas, naudotojo el. pašto pateikimas yra būtinas, kad galima būtų naudotis paslaugomis: „Informacinis biuletenis“ ir „Registracija“, telefono numerio pateikimas yra būtinas paslaugai „SMS priminimai“. Detalesnės taisyklės gali nurodyti kitus asmens duomenis, kurių perdavimas yra būtinas, norint pasinaudoti tam tikrais paslaugomis. Perduoti duomenys yra saugomi nuo trečiųjų asmenų prie tų duomenų prieigos ir GDDKiA naudojami tik būtiniems paslaugos atlikimui kontaktams su naudotojais.

  Asmens duomenų Administratorius:
  Krašto kėlių ir magistralių Generalinis direktorius
  ul. Wronia 53
  00-874 Varšuva
  Įmonės kodas 017511575

  Asmens duomenų tvarkymo tikslas
  Asmens duomenys yra GDDKiA kaupiami, saugojami ir naudojami sutikus asmenims, kurių tuos duomenis liečia, laikantis būtinų procedūrų bei užtikrinus jų apsaugą. Administratorius gali naudoti asmens duomenis tik ir išimtinai tinkamo portalo naudotojų aptarnavimo užtikrinimui tikslams, ypač atliekant „Informacinis biuletenis“ paslaugą, bei kontaktams su naudotojais, kurie davė tam sutikimą.

  Prieigos prie savo asmens duomenų tūrinio, jų pataisymo ir ištrynimo teisė
  Naudotojas tūri teisę gauti prieigą ir galimybę pataisyti GDDKiA pateiktus „Registracija“ paslaugos pagrindu savo asmens duomenis (po naudotojo tapatybės patikrinimo procedūros- pateikiant slaptažodį), byloje „Kliento duomenys“. Visiškas elektroninio pašto adreso pašalinimas yra galimas žymėje „Kliento duomenys“, esančioje Naudotojo profilyje. Naudotojo profilio pašalinimas reikalauja kontakto su infolinija. Visiškas elektroninio pašto, adreso, pateikto„Informacijos biuletenis“ paslaugos pagrindu pašalinimas, reikalauja susijungimo su portalu viatoll.pl naudojant internetinį adresą (t.y. „nuoroda“), esantį kiekvienos paslaugos atlikimo pagrindu atsiunčiamos žinutės gale. Visiškas telefono numerio pašalinimas iš „SMS priminimai“ paslaugos reikalauja telefono numerio įrašymo ir opcijos„ Atsisakyti iš SMS priminimų“ pasirinkimo pagrindiniame puslapyje. Kiekvienas asmuo, kuris sutiko su savo asmens duomenų tvarkymu viatoll.pl portalo paslaugų, aplikacijų ar konkursų pagrindu, gali kreiptis tiesiogiai pas portalo administratorių su prašymu gauti prieigą prie savo asmens duomenų, taisyti juos ar šalinti, siunčiant informaciją adresu: info@viatoll.pl.

  Tvarkomų asmens duomenų apsauga
  Sukauptų asmens duomenų rinkinys yra traktuojamas kaip aukšto saugumo lygio duomenų bazė, saugoma serveryje, apsaugotame tiek nuo nuotolinio (informatinio), tiek nuo fizinio patekimo. Be to, visi asmenys, tvarkantys naudotojų duomenis portalo viatoll.pl reikmėms, turi administratoriaus jiems suteiktus tinkamus įgaliojimus, kaip yra numatyta Asmens duomenų apsaugos įstatymo 37 straipsnyje.

  Apsilankymai
  Portalu viatoll.pl taikomosios programos automatiškai renka vadinamuosius sisteminius įrašus (tarp jų – apsilankymo datą ir laiką, IP adresą), kurie yra naudojami paslaugos tarnybos serverių administravimui, o taip pat statistikos formavimui.

  Kiti interneto puslapiai
  Naudojantis standartiniais Internete funkcionuojančiais mechanizmais, portalo viatoll.pl puslapiuose gali būti demonstruojamos nuorodos, nukeliančios į kitus, išorinius, puslapius. Už asmens duomenų apsaugą kitose, išorinėse, tarnybose bei ten publikuojamą turinį yra atsakingi vien tiktas tuos puslapius valdantys subjektai.

  Saugumo garantijos
  Portalo viatoll.pl administratorius garantuoja tinkamą portale viatoll.pl saugomų naudotojų asmens duomenų apsaugą. Naudojamos apsaugos priemonės – atitinkančios aukštus technologinius standartus bei galiojančias jų apsaugą reglamentuojančias teisės normas – užtikrina visišką visos informacijos, susijusios su viatoll.pl naudotojų asmens duomenimis, jų veiklos portalo puslapiuose istorija, o taip pat anketų, formuliarų pildymo ar elektroninio susirašinėjimo būdu gautais duomenimis, apsaugą.

  Susipažinimas su asmens duomenimis
  Duomenų administratorius neperduoda (neparduota ir jokiu būdu neskolina) sukauptų portalo viatoll.pl naudotojų asmens duomenų tretiesiems asmenims. Duomenys, kuriuos Administratorius gali atskleisti su juo bendradarbiaujantiems subjektams, yra apibendrintų statistinių suvestinių, nesuteikiančių galimybės identifikuoti individualius naudotojus, pobūdžio. Techniniais sumetimais Administratorius, laikydamasis Asmens duomenų apsaugos įstatymo 31 str. nuostatų, pagal sudarytą rašytinę sutartį duomenų tvarkymą, nekeičiant aukščiau nurodyto jų tvarkymo tikslo, patikėjo žemiau išvardintų įmonių konsorciumui:
  1. Kapsch TrafficCom AG, Europlatz 2, 1120 Viena;
  2. Kapsch Telematic Services Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Varšuva;
  3. Texel Sp. z o.o., ul. Koronowska 24A, 02-905 Varšuva.

  Duomenų perdavimo apsauga
  Ypatingos svarbos duomenys – visų pirma įvairaus pobūdžio slaptažodžiai – yra siunčiami, naudojant kriptografinį protokolą SSL.

  Slapukų failai
  Siekiant užtikrinti tinkamą portalo viatoll.pl paslaugų funkcionavimą, yra naudojami vadinamieji slapukai – maži failai, įrašomi naudotojo kompiuterio diske. Jie leidžia atpažinti naudotoją pakartotinio prisijungimo metu, o taip pat kaupia informaciją apie jo naudojimosi portalu būdą, t. y., kokias paslaugų tarnybas aplankė, kokią medžiagą peržiūrinėjo, kokiu būdu ją pasiekė. Šios informacijos rinkimas suteikia mums galimybę geriau pritaikyti portalą mūsų naudotojams. Verta žinoti, jog slapukų failai leidžia mums pažinti naudotojo preferencijas, o ne nustatyti, kas jis yra.

  Naudotojas bet kuriuo metu savo internetinės naršyklės parinktyse gali išjungti slapukų aptarnavimą pakeisdamas apsaugos lygį – iki visiško slapukų blokavimo.

  Internetinių naršyklių nustatymo pakeitimo procedūros aprašytos šiose internetinėse svetainėse:

  Tačiau reikia nepamiršti, kad būtent slapukų failai yra atsakingi už naudotojo nustatymų portale viatoll.pl įsiminimą.

  Duomenis, gautus portale viatoll.pl su slapukų failų pagalba, naudojame:
  1. naudotojo registracijai aptarnauti – jie leidžia teisingai atpažinti naudotoją, pasibaigus prieigos teisės patikrinimo procesui,
  2. internetinėms apklausoms atlikti – jie padeda įsiminti jau pateiktus atsakymus,
  3. paslaugos tarnybos populiarumo statistikai formuoti,
  4. tikslams, susijusiems su reklamos demonstravimu portale;