TELEFONICZNE CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA
800 101 101

(numer bezpłatny dla użytkowników telefonów stacjonarnych w Polsce)

+48 22 521 10 10

(numer płatny dla użytkowników telefonów komórkowych i dla użytkowników z zagranicy)

Adres korespondencyjny systemu viaTOLL

28.11.2013

Przypominamy, że wszelką korespondencję dotyczącą systemu viaTOLL (również noty, potwierdzenia sald itp.) należy kierować drogą pocztową na adres Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta: Skrytka pocztowa 528, Poznań 9, 60-967 Poznań lub emailowo na adres info@viatoll.pl.

Ponadto użytkownicy mogą kontaktować się z Telefonicznym Centrum Obsługi Klienta:

  • przez całą dobę telefonicznie (800 101 101 - numer bezpłatny dla użytkowników telefonów stacjonarnych w Polsce; +48 22 521 10 10 - numer płatny dla użytkowników telefonów komórkowych i dla użytkowników z zagranicy),
  • za pomocą faxu (+48 22 521 10 11).

Przypominamy, że wszelką korespondencję dotyczącą systemu viaTOLL (również noty, potwierdzenia sald itp.) należy kierować drogą pocztową na adres Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta: Skrytka pocztowa 528, Poznań 9, 60-967 Poznań lub emailowo na adres info@viatoll.pl.

Ponadto użytkownicy mogą kontaktować się z Telefonicznym Centrum Obsługi Klienta:

  • przez całą dobę telefonicznie (800 101 101 - numer bezpłatny dla użytkowników telefonów stacjonarnych w Polsce; +48 22 521 10 10 - numer płatny dla użytkowników telefonów komórkowych i dla użytkowników z zagranicy),
  • za pomocą faxu (+48 22 521 10 11).