TELEFONICZNE CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA
800 101 101

(numer bezpłatny dla użytkowników telefonów stacjonarnych w Polsce)

+48 22 521 10 10

(numer płatny dla użytkowników telefonów komórkowych i dla użytkowników z zagranicy)

Zmiany na notach obciążeniowych dla kont przedpłaconych

25.11.2013

Wychodząc naprzeciw użytkownikom, w celu ułatwienia kontroli kosztów związanych z korzystaniem z sieci dróg płatnych w Polsce, noty obciążeniowe od grudnia 2013 r. będą zawierały w podsumowaniu dwie pozycje: Razem kwota należna i Razem opłata uiszczona.

Wychodząc naprzeciw użytkownikom, w celu ułatwienia kontroli kosztów związanych z korzystaniem z sieci dróg płatnych w Polsce, noty obciążeniowe od grudnia 2013 r. będą zawierały w podsumowaniu dwie pozycje: Razem kwota należna i Razem opłata uiszczona.

Kwota należna to kwota, którą użytkownik powinien zapłacić w danym okresie rozliczeniowym za przejazd drogami płatnymi wymienionymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wykazu dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej.

Opłata uiszczona to kwota, która została pobrana z konta użytkownika za przejazd drogami płatnymi w danym okresie rozliczeniowym.

Ewentualna różnica między kwotą należną, a opłatą uiszczoną, wynika z braku środków na koncie użytkownika w momencie przejazdu odcinkiem drogi płatnej. Zgodnie z  §6 Ogólnych warunków korzystania konta w trybie przedpłaconym użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty elektronicznej przez zasilenie konta użytkownika, przed rozpoczęciem jazdy po drodze płatnej.