TELEFONICZNE CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA
800 101 101

(numer bezpłatny dla użytkowników telefonów stacjonarnych w Polsce)

+48 22 521 10 10

(numer płatny dla użytkowników telefonów komórkowych i dla użytkowników z zagranicy)

Bramownice viaTOLL bezpieczne dla kierowców.

29.10.2013

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego i Ministerstwo Transportu nie zgadzają się z ustaleniami Najwyższej Izby Kontroli w sprawie bezpieczeństwa bramownic viaTOLL, jakości zastosowanych materiałów i kwalifikacji bramownic do kategorii urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego i Ministerstwo Transportu nie zgadzają się z ustaleniami Najwyższej Izby Kontroli w sprawie bezpieczeństwa bramownic viaTOLL, jakości zastosowanych materiałów i kwalifikacji bramownic do kategorii urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W związku z dzisiejszą publikacją raportu NIK, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego odniósł się do zawartych w nim zarzutów. Według GUNB, który wielokrotnie kontrolował jakość materiałów wykorzystanych do budowy infrastruktury systemu viaTOLL, bramownice są bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia i życia kierowców oraz bezpieczeństwa mienia.

Ponadto, Urząd podtrzymał swoją decyzję o kwalifikacji bramownic viaTOLL do kategorii urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Również Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej odniosło się w specjalnym komunikacie od doniesień NIK. MTBiGM wskazuje, że w trakcie kontroli kontrolerom Najwyższej Izby Kontroli zostały przedstawiane dokumenty i wyjaśnienia, które nie dają podstaw do formułowania zarzutu nieprawidłowości.