TELEFONICZNE CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA
800 101 101

(numer bezpłatny dla użytkowników telefonów stacjonarnych w Polsce)

+48 22 521 10 10

(numer płatny dla użytkowników telefonów komórkowych i dla użytkowników z zagranicy)

Aktualizacja danych kontaktowych użytkowników systemu viaTOLL

20.03.2017

W trosce o zapewnienie szybkości i sprawności obsługi, zachęcamy wszystkich użytkowników systemu viaTOLL do weryfikacji oraz aktualizacji danych kontaktowych tj. adres e-mail, telefon kontaktowy.

Przypominamy, iż użytkownicy systemu viaTOLL mogą dokonać aktualizacji danych poprzez stronę internetową (Panel Obsługi Klienta).

Panel Obsługi Klienta

logowanie_02

Więcej informacji na temat logowania w Panelu Obsługi Klienta dostępnych jest tutaj.

W formularzu logowania proszę wpisać nazwę użytkownika i hasło otrzymane w procesie rejestracji konta, uważnie przeczytać kod weryfikacyjny, a następnie wpisać go w polu „Wprowadź kod weryfikacyjny”. Po upewnieniu się, że wprowadzone dane są poprawne, proszę nacisnąć przycisk „Logowanie”.

W przypadku błędnie wypełnionych pól formularza logowania system wyświetli komunikat z informacją o konieczności poprawy danych. Po ponownym wprowadzeniu danych proszę nacisnąć przycisk „Logowanie”. Po poprawnym zalogowaniu do Panelu Obsługi Klienta użytkownik systemu ma możliwość edycji danych kontaktowych.

W celu zmiany danych użytkownika proszę wybrać opcję „Dane Klienta” z menu głównego, a następnie wybrać przycisk „Edytuj” znajdujący się w prawym dolnym rogu strony. Po wprowadzeniu zaktualizowanych danych do formularza proszę zatwierdzić zmiany przyciskiem „Zapisz” (strona odświeży się automatycznie, a system wyświetli zaktualizowane informacje o koncie Klienta). Prosimy o upewnienie się, czy wprowadzone informacje są poprawne i wylogowanie się z Panelu Obsługi Klienta po zakończonej pracy.

(Przypominamy, że dane dotyczące konta Klienta są poufne. Prosimy nie udostępniać hasła i nazwy użytkownika osobom nieuprawnionym).

W celu przypomnienia nazwy użytkownika lub hasła proszę skorzystać z opcji przypomnienia „Zapomniałem nazwy użytkownika/ Nie pamiętam hasła” lub skontaktować się z Telefonicznym Centrum Obsługi Klienta (800 101 101 - numer bezpłatny dla użytkowników telefonów stacjonarnych w Polsce; +48 22 521 10 10 - numer płatny dla użytkowników telefonów komórkowych i dla użytkowników z zagranicy).

Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta / listownie

Użytkownik, nie posiadający dostępu do Internetu, może dokonać zmiany danych kontaktowych za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta* pod numerem 800 101 101 (numer bezpłatny dla użytkowników telefonów stacjonarnych w Polsce) lub +48 22 521 10 10 (numer płatny dla użytkowników telefonów komórkowych i dla użytkowników z zagranicy); e-mailowo - info@viatoll.pl, za pomocą faxu +48 22 521 10 11 lub poczty Skrytka pocztowa 528, Poznań 9, 60-967 Poznań.

Konsultant Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta, po przeprowadzeniu identyfikacji użytkownika w systemie, dokona aktualizacji Państwa danych.

W celu upewnienia się, że dane zostały wprowadzone poprawnie prosimy o ich weryfikację podczas rozmowy z konsultantem Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta lub osobiście poprzez Panel Obsługi Klienta (dostępny przez stronę internetową www.viatoll.pl)

* Użytkownicy kontaktujący się z Telefonicznym Centrum Obsługi Klienta proszeni są o wcześniejsze przygotowanie podstawowych danych identyfikacyjnych tj. identyfikatora umowy, identyfikatora klienta, numeru urządzenia viaBOX/viaAUTO, danych adresowych firmy. Natomiast Użytkownicy dokonujący aktualizacji danych kontaktowych drogą listowną powinni pamiętać o podaniu danych identyfikacyjnych, tj. identyfikatora umowy, identyfikatora konta, danych adresowych firmy oraz szczegółowej informacji dotyczącej zmiany (dane zostaną zaktualizowane w ciągu 5 dni od otrzymania korespondencji).