TELEFONICZNE CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA
800 101 101

(numer bezpłatny dla użytkowników telefonów stacjonarnych w Polsce)

+48 22 521 10 10

(numer płatny dla użytkowników telefonów komórkowych i dla użytkowników z zagranicy)

Potwierdzenie uiszczenia opłaty za przejazd odcinkami autostrad A2 Konin – Stryków i A4 Bielany Wrocławskie – Sośnica

31.08.2016

W związku zapytaniami dotyczących potwierdzeń transakcji wystawianych za przejazd odcinkami autostrad A2 Konin – Stryków i A4 Bielany Wrocławskie – Sośnica informujemy, że dokumentami potwierdzającymi uiszczenie opłaty są paragony niefiskalne wydawane przez inkasenta w Miejscu Poboru Opłat. Potwierdzenia te nie zawierają wyszczególnionej pozycji naliczonego podatku VAT, gdyż GDDKiA nie jest płatnikiem VAT.

W związku zapytaniami dotyczących potwierdzeń transakcji wystawianych za przejazd odcinkami autostrad A2 Konin – Stryków i A4 Bielany Wrocławskie – Sośnica informujemy, że dokumentami potwierdzającymi uiszczenie opłaty są paragony niefiskalne wydawane przez inkasenta w Miejscu Poboru Opłat. Potwierdzenia te nie zawierają wyszczególnionej pozycji naliczonego podatku VAT, gdyż GDDKiA nie jest płatnikiem VAT.
Wynika to z art. 15 ust. 6 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, który mówi, że nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
Oznacza to, że opłata za przejazd, pobierana przez GDDKiA, jest nieopodatkowana, a użytkownicy drogi płatnej, zarządzanej przez GDDKiA, otrzymują potwierdzenie wniesienia opłaty drogowej udokumentowane paragonem niefiskalnym. Paragon niefiskalny jest dokumentem księgowym i może być ujęty w księdze przychodów i rozchodów jako koszt uzyskania przychodu. Więcej szczegółów dotyczących płatności za przejazd odcinkami autostrad A2 Konin – Stryków i A4 Bielany Wrocławskie – Sośnica znajduje się w zakładce "Płatności i stawki" oraz w sekcji "Pomoc".