TELEFONICZNE CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA
800 101 101

(numer bezpłatny dla użytkowników telefonów stacjonarnych w Polsce)

+48 22 521 10 10

(numer płatny dla użytkowników telefonów komórkowych i dla użytkowników z zagranicy)

Kalkulator gwarancji

  Użytkownik korzystający z konta w trybie z odroczoną płatnością zobowiązany jest do przedstawienia odpowiedniego zabezpieczenia całości oczekiwanych opłat.

  Zabezpieczenie to może mieć formę:

  • nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie gwarancji bankowej,
  • nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie gwarancji ubezpieczeniowej,
  • pieniężną.

  W przypadku kiedy Użytkownik korzysta ze stosownego poręczenia ze strony dostawcy karty flotowej wówczas takie zabezpieczenie jest jedynym wymaganym.

  Użytkownik jest zobowiązany do utrzymywania i uzupełniania gwarancji przez cały okres trwania Umowy, z zastrzeżeniem skutków przewidzianych w "Ogólnych warunkach korzystania z konta w trybie z odroczoną płatnością w sprawie potwierdzenia warunków korzystania z dróg płatnych oraz w sprawie warunków i zasad udostępnienia viaBOX" (OWU). Tam też znajduje się dokładny wzór obliczania gwarancji.

  Aby samodzielnie obliczyć kwotę gwarancji należy wprowadzić poniżej liczbę zarejestrowanych pojazdów oraz przeciętną liczbę kilometrów przejechanych przez jeden pojazd w ciągu 45 dni.

  Użytkownik posiadający zarówno pojazdy o DMC > 3,5 t, jak i autobusy oblicza kwotę gwarancji oddzielnie dla każdej z grup pojazdów, a przy podpisywaniu Umowy przedstawia dokument na łączną kwotę.

  Kwota gwarancji oznacza sumę kwot wyliczonych dla wszystkich pojazdów:
  0,00 zł

  Jak obliczyć kwotę wymaganego zabezpieczenia?

  1. Podziel pojazdy w swojej flocie na grupy według DMC (od 3,5 t do 12 t, powyżej 12 t, autobusy) i klasy emisji spalin (Euro 0-6).
  2. Wpisz dane dla pierwszej z grup do kalkulatora. Dane muszą być zgodne z podanymi podczas rejestracji. Pamiętaj o prawidłowym oszacowaniu liczby kilometrów, które Twoje samochody przejeżdżają w ciągu 45 dni po drogach płatnych. Minimalna liczba kilometrów wynosi 2000.
  3. Kolejne grupy pojazdów dodasz za pomocą przycisku „dodaj kolejny pojazd”.
  4. Kwota gwarancji wyliczy się automatycznie.
  5. Poproś swój bank lub ubezpieczyciela o wystawienie gwarancji. Gwarancja powinna być wystawiona jako jeden dokument na łączną kwotę wyliczoną w kalkulatorze na okres nie krótszy niż 1 rok. Wzory gwarancji znajdziesz tutaj [link].