heavy-banner

logo

Ciężarowe

Pojazdy ciężkie

Podkategorie : Aktualności (161/0), Informacje prasowe (14/0), Najczęściej zadawane pytania (72/7)
 • Centrum prasowe - kontakt

  Dziennikarzy zainteresowanych systemem viaTOLL zapraszamy do kontaktu z biurem prasowym.

  Kontakt dla mediów:

  Dorota Prochowicz

  Rzecznik Projektu viaTOLL

  E-mail: media@viatoll.pl

 • Centrum prasowe - prezentacje i statystyki

  Z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dnia 8 listopada 2012r. odbyło się, w charakterze debaty, spotkanie z przedstawicielami branży transportu drogowego. W spotkaniu uczestniczyli także reprezentanci Operatora Systemu oraz Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

  W odpowiedzi na postulaty Użytkowników systemu viaTOLL, zgłoszone podczas spotkania, przedstawiamy cyklicznie aktualizowaną prezentację zawierającą wyjaśnienia dotyczące poszczególnych zagadnień funkcjonowania i wdrażania Elektronicznego Systemu Poboru Opłat.

 • Centrum prasowe - zdjęcia

  Logo systemu viaTOLL do pobrania:

  {file 9}

  Urządzenia pokładowe:

  {file 8} {file 7}
  viaBOX viaAUTO

  Mapa:

  {file 48}
  Mapa

  Zdjęcia do pobrania:

  {file 1} {file 2}
  Bramownica systemu viaTOLL z urządzeniami kontrolnymi Bramownica systemu viaTOLL
  {file 3} {file 6}
  Miejsca Obsługi Klienta Oznakowanie Miejsc Obsługi Klienta
  {file 5} {file 4}
  Oznakowanie Miejsc Obsługi Klienta przy drodze Mobilne Jednostki Kontrolne w ruchu
 • FAQ Najczęściej Zadawane Pytania

  Najczęściej zadawane pytania zostaną opublikowane wkrótce.

 • Kalkulator opłat

  Jak obliczyć opłatę elektroniczną?

  2 maja 2011 roku zostanie uruchomiony na naszej stronie kalkulator opłat, za pomocą którego po wprowadzeniu danych będziesz mógł samodzielnie wyliczyć należną opłatę za przejazd po drogach objętych systemem viaTOLL. 

 • Lista odcinków płatnych

 • Mapa

 • Mapa dróg płatnych od 01.07.2012

 • Obsługa Klienta

  Klienci Systemu viaTOLL obsługiwani są przez:


  Punkty Obsługi Klienta

  W każdym województwie, w pobliżu głównych miast mających dogodny dostęp do sieci dróg objętych elektronicznym systemem poboru opłat, znajdują się Punkty Obsługi Klienta. W Punkcie Obsługi Klienta możliwe jest:

  • otrzymanie wszelkich informacji dotyczących systemu viaTOLL oraz usług z nim związanych
  • wstępna rejestracja w systemie viaTOLL
  • pełna rejestracja w systemie viaTOLL, a co z tym związane - otrzymanie za kaucją aktywnych urządzeń viaBOX (w trybie przedpłaconym oraz z odroczoną płatnością)
  • otrzymanie materiałów informacyjnych (w różnych językach)
  • doładowanie salda umowy
  • sprawdzenie stanu swojego konta użytkownika oraz otrzymanie listy dokonanych transakcji
  • złożenie skargi dotyczącej funkcjonowania systemu viaTOLL lub urządzenia viaBOX
  • zgłoszenie ogólnego i technicznego problemu oraz złożenie reklamacji finansowej w formie pisemnej
  • zgłoszenie kradzieży, zaginięcia lub problemów technicznych z viaBOX-em
  • dokonanie ponownej personalizacji viaBOX (w trybie przedpłaconym oraz z odroczoną płatnością)
  • wymiana urządzeń viaBOX dla umów w trybie przedpłaconym oraz w trybie z odroczoną płatnością
  • zawieszenie/aktywacja konta pojazdu
  • dodawanie pojazdów do umowy oraz usuwanie pojazdów z umowy w trybie przedpłaconym oraz z odroczoną płatnością
  • edycja umowy (np. zmiana adresu, danych kontaktowych, itd.)
  • rozwiązanie umowy

  Poniżej znajduje się pełna lista Punktów Obsługi Klienta wraz z danymi adresowymi oraz godzinami otwarcia. Na naszej stronie dostępna jest wyszukiwarka Punktów Obsługi Klienta, która w łatwy i szybki sposób pozwoli zlokalizować najbliższy punkt.  

  {pok 1 pl}


  Przygraniczne Punkty Dystrybucji

  W ramach Systemu viaTOLL część sieci Punktów Dystrybucji zlokalizowana jest przy granicach państwowych Polski, w których możliwe jest:

  • otrzymanie wszelkich informacji dotyczących systemu viaTOLL oraz usług z nim związanych
  • wstępna rejestracja w Systemie viaTOLL
  • pełna rejestracja w systemie viaTOLL, a co z tym związane - otrzymanie za kaucją aktywnych urządzeń viaBOX (w trybie przedpłaconym)
  • otrzymanie materiałów informacyjnych (w różnych językach)
  • doładowanie salda umowy
  • sprawdzenie stanu swojego konta użytkownika oraz otrzymanie listy dokonanych transakcji
  • złożenie skargi dotyczącej funkcjonowania systemu viaTOLL lub urządzenia viaBOX
  • zgłoszenie kradzieży, zaginięcia lub problemów technicznych z viaBOX-em
  • dokonanie ponownej personalizacji viaBOX (w trybie przedpłaconym)
  • otrzymanie viaBOX-a po uiszczeniu kaucji (bądź od dostawcy kart flotowych)
  • dodanie pojazdów do umowy oraz usunięcie pojazdów z umowy (w trybie przedpłaconym)
  • wymiana urządzeń viaBOX dla umów w trybie przedpłaconym oraz w trybie z odroczoną płatnością
  • zgłoszenie ogólnego i technicznego problemu oraz złożenie reklamacji finansowej w formie pisemnej
  • edycja umowy (np. zmiana adresu, danych kontaktowych, itd.)
  • rozwiązanie umowy (w trybie przedpłaconym)

   Poniżej znajduje się pełna lista Punktów Dystrybucji zlokalizowanych przy granicach państwowych Polski wraz z danymi adresowymi oraz współrzędnymi GPS.

  {pok 2 pl}


  Punkty Dystrybucji

  W ramach Systemu viaTOLL część dystrybucji prowadzona jest jako sieć Punktów Dystrybucji zlokalizowanych:

  • przy drogach objętych opłatą za przejazd,
  • przy głównych drogach dojazdowych do sieci dróg objętych obowiązkiem opłat za przejazd.

  W Punktach Dystrybucji możliwe jest:

  • otrzymanie wszelkich informacji dotyczących systemu viaTOLL oraz usług z nim związanych
  • wstępna rejestracja w Systemie viaTOLL
  • pełna rejestracja w systemie viaTOLL, a co z tym związane - otrzymanie za kaucją aktywnych urządzeń viaBOX (w trybie przedpłaconym)
  • otrzymanie materiałów informacyjnych (w różnych językach)
  • doładowanie salda umowy
  • sprawdzenie stanu swojego konta użytkownika oraz otrzymanie listy dokonanych transakcji (w trybie przedpłaconym)
  • złożenie skargi dotyczącej funkcjonowania systemu viaTOLL lub urządzenia viaBOX
  • zgłoszenie kradzieży, zaginięcia lub problemów technicznych z viaBOX-em
  • ponowna personalizacja urządzeń viaBOX (w trybie przedpłaconym)
  • dodawanie pojazdów do umowy oraz usuwanie pojazdów z umowy (w trybie przedpłaconym)
  • wymiana urządzeń viaBOX dla umów w trybie przedpłaconym oraz w trybie z odroczoną płatnością
  • zgłoszenie ogólnego i technicznego problemu oraz złożenie reklamacji finansowej w formie pisemnej
  • edycja umowy (np. zmiana adresu, danych kontaktowych, itd.)
  • rozwiązanie umowy (w trybie przedpłaconym)

  Punkty Dystrybucji dostępne są w następujących lokalizacjach:

  {pok 3 pl}

  Na naszej stronie znajduje się wyszukiwarka Punktów Dystrybucji, która w łatwy i szybki sposób pozwala zlokalizować najbliższy punkt.


  Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta

  Z Telefonicznym Centrum Obsługi Klienta możesz skontaktować się przez całą dobę telefonicznie (800 101 101 - numer bezpłatny dla użytkowników telefonów stacjonarnych w Polsce; +48 22 521 10 10 - numer płatny dla użytkowników telefonów komórkowych i dla użytkowników z zagranicy), e-mailowo (info@viatoll.pl), za pomocą faxu (+48 22 521 10 11) i poczty (Skrytka pocztowa 528, Poznań 9, 60-967 Poznań). Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta udziela informacji w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.


  Procedura reklamacyjna

  W celu złożenia reklamacji lub zapytania, użytkownicy systemu viaTOLL mogą skorzystać z jednej z poniższych form kontaktu:

  • Formularz "Zgłoszenie Problemu" dostępny w Panelu Obsługi Klienta (po zalogowaniu na stronie www.viatoll.pl)
  • Wiadomość e-mail, przesłana na adres info@viatoll.pl
  • Zgłoszenie telefoniczne poprzez kontakt z Telefonicznym Centrum Obsługi Klienta (TCOK udziela informacji w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim):
   • 800 101 101 (numer bezpłatny dla telefonów stacjonarnych w Polsce)
   • + 48 22 521 10 10 (dla telefonów komórkowych i dzwoniących z zagranicy, koszt połączenia zgodnie ze stawką operatora)
  • Zgłoszenie przesłane faxem pod numer: +48 22 521 10 11
  • Zgłoszenie przesłane na adres: Skrytka pocztowa 528, Poznań 9, 60-967 Poznań
  • Zgłoszenie osobiste, którego można dokonać w Punkcie Obsługi Klienta lub Punkcie Dystrybucji.

   Zgłoszenia reklamacyjne składane drogą mailową, listową lub faxem powinny zawierać dane identyfikacyjne użytkownika tj. identyfikator umowy i/lub identyfikator klienta.

   Reklamacje finansowe są przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej na wypełnionym i podpisanym formularzu reklamacyjnym.

   Odpowiedzi na zapytania użytkowników udzielane są w języku polskim, niemieckim, rosyjskim i angielskim. Każdemu złożonemu pytaniu lub reklamacji zostaje nadany indywidualny numer, który umożliwia śledzenie statusu zapytania.

   Czego dotyczy: Informacje wymagane:
   Nieprawidłowe działanie viaBOX W zgłoszeniu należy podać:
   • datę,
   • przybliżony czas przejazdu,
   • odcinek,
   • nr drogi, gdzie sytuacja miała miejsce
   Nieprawidłowe działanie viaAUTO
   Brak doładowania konta Użytkownika Płatność gotówką:
   • oryginał/kopia paragonu potwierdzającego doładowanie konta/opłatę za przejazd,
   • data,
   • informacja o miejscu zdarzenia,
   • kwota doładowania/opłaty za przejazd
   Płatność kartą płatniczą/kartą flotową:
   • 4 ostatnie cyfry karty, którą dokonana była płatność,
   • data,
   • informacja o miejscu zdarzenia,
   • kwota doładowania/opłaty za przejazd
   Błędne doładowanie konta Użytkownika
   Błędnie naliczona opłata
   Zwrot salda z umowy
   Zwrot kaucji za urządzenie viaBOX
   W celu uzyskania zwrotu kaucji niezbędne jest zwrócenie urządzenia do: W zgłoszeniu należy podać:
   • informację o tym, kiedy urządzenie zostało zwrócone,
   • informację o sposobie płatności za urządzenie (gotówka lub karta – 4 ostatnie cyfry karty)
   Zwracane urządzenia nie mogą nosić żadnych śladów użytkowania.

   Przypominamy, że zgodnie z OWU § 7 pkt 1: "Wszystkie zwroty będą następowały tym samym sposobem płatności, którym dana płatność została dokonana przez Użytkownika. Jeżeli nie ma możliwości dokonania zwrotu tą samą metodą wówczas zwrot zostanie dokonany na podane przez Użytkownika konto bankowe."

   W przypadku, gdy zwrot środków ma zostać dokonany na konto bankowe, niezbędne jest podanie nazwy beneficjenta, nazwy banku oraz numeru rachunku bankowego. W przypadku zwrotu środków na rachunek zagraniczny niezbędne jest podanie numerów IBAN i SWIFT banku.

   Dodatkowo informujemy, że najszybszym sposobem zwrotu środków jest zwrot na kartę płatniczą, którą dokonana była płatność.


   Dokumenty

   Dokumenty wymagane przy rejestracji pojazdu – konto przedpłacone i konto z odroczoną płatnością

   Dokumenty i informacje wymagane do rejestracji w systemie viaTOLL i utworzenia konta użytkownika:

   • imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres, numer telefonu, adres e-mail);
   • dla podmiotów gospodarczych: nazwa firmy, adres rejestracyjny, forma prawna, numer NIP, numer i seria dokumentu tożsamości osoby reprezentującej firmę oraz jeden z poniższych dokumentów rejestracyjnych firmy:
    • KRS
    • wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej
    • kopia wyciągu z rejestru działalności gospodarczej
    • kopia wyciągu z rejestru przedsiębiorstw
    • lub inny dokument rejestracyjny firmy
   • dowód osobisty lub paszport;
   • dowód rejestracyjny pojazdu lub kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu;
   • kopia dokumentu potwierdzającego klasę emisji EURO (akceptowane są określone, powszechnie stosowane, świadectwa potwierdzające klasę emisji spalin);
   • pełnomocnictwo do podpisania umowy (w przypadku, gdy umowa zawierana jest na rzecz innego podmiotu/osoby przez osobę trzecią);
   • informacja o preferowanym sposobie dokonywania opłaty elektronicznej;
   • adres korespondencyjny oraz informacje o preferowanym kanale komunikacji (numer telefonu komórkowego do otrzymywania SMS-ów i odbierania telefonów, numer telefonu stacjonarnego, adres e-mail, fax);

   Proces rejestracji kończy się podpisaniem umowy pomiędzy użytkownikiem, a operatorem systemu viaTOLL.

   Dodatkowe zabezpieczenia wymagane do zawarcia umowy w trybie z odroczoną płatnością:

   • zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub w formie pieniężnej (wzory dokumentów poniżej). Aby samodzielnie obliczyć kwotę gwarancji należy skorzystać z kalkulatora gwarancji.

   Dokumenty, na podstawie których może być określona klasa wagowa pojazdu:

   Pojazdy zarejestrowane w Polsce:

   Klasę wagową pojazdu można określić na podstawie następujących dokumentów: 

   • dowodu rejestracyjnego pojazdu
   • karty pojazdu
   • wyciągu ze świadectwa homologacji
   • odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji
   • kopii wcześniejszego dowodu rejestracyjnego o tym samym numerze VIN (możliwość jednoznacznej identyfikacji pojazdu)

   UWAGA: Brak jednego z ww. dokumentów, który w jednoznaczny sposób pozwala określić klasę wagową pojazdu, skutkuje rejestracją pojazdu z klasą wagową 50, czyli >=12 t. 

   Pojazdy zarejestrowane poza granicami Polski:

   Klasę wagową pojazdu zarejestrowanego poza granicami Polski można określić na podstawie tych samych dokumentów, co w przypadku pojazdu zarejestrowanego w Polsce:

   • dowodu rejestracyjnego pojazdu
   • karty pojazdu
   • wyciągu ze świadectwa homologacji
   • odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji
   • kopii wcześniejszego dowodu rejestracyjnego o tym samym numerze VIN (możliwość jednoznacznej identyfikacji pojazdu)

   UWAGA: Brak jednego z ww. dokumentów, z którego byłoby możliwe jednoznaczne określenie klasy wagowej pojazdu, skutkuje rejestracją pojazdu z klasą wagową 50, czyli >=12 t.

   Dokumenty, na podstawie których może być określona klasa emisji EURO pojazdu:

   • certyfikat EURO,
   • dowód rejestracyjny pojazdu,
   • karta pojazdu,
   • wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji,
   • oświadczenie producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta,
   • dokument o zgodności CE - dokument wystawiany przez producenta wyrobu albo jego upoważnionego przedstawiciela, stanowiący wiążące prawnie przyrzeczenie stwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi właściwych Dyrektyw Unii Europejskiej,
   • ksero wcześniejszego dowodu rejestracyjnego o tym samym numerze VIN (możliwość jednoznacznej identyfikacji pojazdu).

   Szczegółowe zasady dotyczace określania klasy emisji EURO pojazdu znajdują się w sekcji Pomoc w dziale "Pytania dotyczące rejestracji"

   Dokumenty wymagane w przypadku zmiany umowy

   Dokumenty i informacje wymagane przy wyrejestrowaniu pojazdu:

   • urządzenie viaBOX;
   • dowód rejestracyjny pojazdu lub kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu;
   • pełnomocnictwo (w przypadku, gdy osoba, która chce wyrejestrować pojazd nie jest stroną umowy)

   Dokumenty i informacje wymagane przy zmianie danych zawartych w umowie:

   • do wprowadzania zmian istotnych (np. zmiana adresu głównego firmy) upoważniona jest osoba, która podpisała umowę, widnieje w KRS lub przedstawi odpowiednie upoważnienie (do wprowadzenia zmian i podpisania aneksu do umowy) wystawione przez osoby decyzyjne w firmie. Dodatkowo, zmiana taka powinna być potwierdzona odpowiednim dokumentem (kopia KRS lub kopia wpisu do EDG) zawierającym zmianę;
   • do zmiany danych kontaktowych (np. adresu do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, czy adresu e-mail) wystarcza numer umowy klienta (ID) lub dane firmy

   Dokumenty i informacje wymagane do wypowiedzenia umowy:

   • dowód osobisty lub paszport, gdy umowa jest wypowiadana przez użytkownika
   • pełnomocnictwo, w przypadku, gdy osoba rozwiązująca umowę nie jest jej stroną

   Dokumenty do pobrania:

  • Odcinek A4 Bielany Wrocławskie – Sośnica płatny od 1 czerwca

   1 czerwca 2012 roku zostanie uruchomiony manualny pobór opłat na fragmencie autostrady A4 Bielany Wrocławskie-Sośnica zarządzanej przez GDDKiA. Opłatami za przejazd tym odcinkiem zostaną objęte pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej mniejszej lub równej 3,5 t.

  Strona 1 z 2

  Wydrukuj stronę Do góry