heavy-banner

logo

Ciężarowe

Pytania dotyczące dostępu do informacji

 • Co to jest Punkt Dystrybucji i Punkt Obsługi Klienta? Ile ich jest i gdzie mogę je znaleźć?

  Pracownicy Punktów Dystrybucji i Punktów Obsługi Klienta zajmują się obsługą użytkowników systemu viaTOLL. Zawieranie umów jest możliwe zarówno w Punktach Dystrybucji, jak i w Punktach Obsługi Klientów.


  Pracownicy tych punktów dokonują rejestracji użytkowników i tworzą Konta użytkownika, świadczą wszystkie usługi związane z urządzeniem viaBOX, dostarczają wszelkich informacji na ten temat. Punkty Dystrybucji są w większości zlokalizowane na stacjach benzynowych sieci BP, Lotos, Orlen na sieci dróg płatnych objętych systemem viaTOLL, a także w pobliżu przejść granicznych i są najczęściej otwarte 24 godziny na dobę. Punkty Dystrybucji, które znajdują się na stacjach benzynowych będą pełnić do końca maja 2011 roku jedynie funkcje informacyjne. Punkty Obsługi Klienta znajdują się zwykle w miastach i obszarach zurbanizowanych (po jednym w każdym województwie) i są otwarte najczęściej w godzinach od 7 do 17. Punkty Obsługi Klienta są przeznaczone przede wszystkim do obsługi większych firm transportowych i operatorów wielu pojazdów podlegających opłacie. Tylko w tych punktach jest możliwe zawarcie umowy, na podstawie której użytkownik konta może dokonywać opłaty elektronicznej w trybie z odroczoną płatnością (post-pay). Dokładna lokalizacja Punktów znajduje się na stronie www.viatoll.pl.

  Na sieci dróg płatnych zostały umieszczone znaki ułatwiające zlokalizowanie wszystkich Punktów Dystrybucji i Punktów Obsługi Klienta.

 • Co to jest „Panel Obsługi Klienta“ i jak mogę z niego korzystać?

  Panel Obsługi Klienta jest stroną internetową przeznaczoną dla zarejestrowanych użytkowników systemu viaTOLL. 

  Dostęp do Panelu Obsługi Klienta znajduje sie na w prawym górnym rogu strony, pod linkiem „Logowanie“.

  Poprzez Panel Obsługi Klienta użytkownicy systemu viaTOLL mają dostęp do:

  • edycji danych kontaktowych użytkownika
  • edycji danych zarejestrowanego pojazdu
  • historii transakcji dokonywanych na koncie użytkownika
  • not obciążeniowych oraz stanu salda
  • możliwości zgłoszenia utraty lub kradzieży viaBOX/viaAUTO
  • doładownia konta użytkownika

  Dane dostępowe do konta użytkownika w Panelu Obsługi Klienta przekazywane są podczas proceu rejstracji użytkownika w Miejscu Obsługi Klienta lub w Telefonicznym Centrum Obsługi Klienta pod numerem 800 101 101 (numer bezpłatny dla użytkowników telefonów stacjonarnych w Polsce) lub +48 22 521 10 10 (numer płatny dla użytkowników telefonów komórkowych i dla użytkowników z zagranicy).

 • Gdzie mogę uzyskać informacje o systemie viaTOLL?

  Informacje o systemie viaTOLL są dostępne:

  • na stronie internetowej www.viatoll.pl,
  • w Telefonicznym Centrum Obsługi Klienta pod nr tel. 800 101 101 (numer bezpłatny dla telefonów stacjonarnych w Polsce) lub + 48 22 521 10 10 (dla telefonów komórkowych i dzwoniących z zagranicy koszt połączenia zgodnie ze stawką operatora),
  • w Punktach Obsługi Klienta,
  • w Punktach Dystrybucji.
 • Jaki jest adres korespondencyjny systemu viaTOLL?

  Korespondencję dotyczącą systemu viaTOLL należy kierować drogą pocztową na adres Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta: Skrytka pocztowa 528, Poznań 9, 60-967 Poznań lub emailowo na adres info@viatoll.pl

 • Jakie informacje i usługi zapewnia portal www.viatoll.pl?

  Na stronie www.viatoll.pl są dostępne:

  • aktualne dane o systemie viaTOLL, w tym lista odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania,
  • mapa sieci dróg płatnych i lista dróg płatnych,
  • informacja o stawkach opłaty elektronicznej,
  • rejestracja w celu otrzymywania biuletynu informacyjnego,
  • kalkulator opłat za przejazd, wyszukiwanie trasy i wyszukiwanie lokalizacji Punktów Obsługi Klienta i Punktów Dystrybucji.
  • możliwość wstępnej rejestracji,
  • dostęp do wzorów umów,
  • obsługa zgłoszonych problemów i reklamacji.
 • Jakie usługi zapewnia Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta?

  Pracownicy Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta oferują następujące usługi:

  • udzielą wszelkich informacji na temat systemu viaTOLL
  • dokonują wstępnej rejestracji, tj. do momentu, kiedy wymagane jest podpisanie umowy,
  • udzielają informacji o transakcjach naliczenia opłat,
  • obsługują reklamacje,
  • pomagają w sprawach związanych z urządzeniami viaBOX, zgłoszenie utraty urządzenia, itp.
Wydrukuj stronę Do góry