TELEFONICZNE CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA
800 101 101

(numer bezpłatny dla użytkowników telefonów stacjonarnych w Polsce)

+48 22 521 10 10

(numer płatny dla użytkowników telefonów komórkowych i dla użytkowników z zagranicy)

Reklamacje

  W celu złożenia reklamacji lub zapytania, użytkownicy systemu viaTOLL mogą skorzystać z jednej z poniższych form kontaktu:

  • Wiadomość e-mail, przesłana na adres info@viatoll.pl
  • Zgłoszenie telefoniczne poprzez kontakt z Telefonicznym Centrum Obsługi Klienta (TCOK udziela informacji w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim):
   • 800 101 101 (numer bezpłatny dla telefonów stacjonarnych w Polsce)
   • + 48 22 521 10 10 (dla telefonów komórkowych i dzwoniących z zagranicy, koszt połączenia zgodnie ze stawką operatora)
  • Zgłoszenie przesłane faxem pod numer: +48 22 521 10 11
  • Zgłoszenie przesłane na adres: Skrytka pocztowa 528, Poznań 9, 60-967 Poznań
  • Zgłoszenie osobiste, którego można dokonać w Miejscach Obsługi Klienta obsługujących viaAUTO

  Zgłoszenia reklamacyjne składane drogą mailową, listową lub faxem powinny zawierać dane identyfikacyjne użytkownika tj. identyfikator umowy i/lub identyfikator klienta.

  Reklamacje finansowe są przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej na wypełnionym i podpisanym formularzu reklamacyjnym.

  Odpowiedzi na zapytania użytkowników udzielane są w języku polskim, niemieckim, rosyjskim i angielskim. Każdemu złożonemu pytaniu lub reklamacji zostaje nadany indywidualny numer, który umożliwia śledzenie statusu zapytania.