TELEFONICZNE CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA
800 101 101

(numer bezpłatny dla użytkowników telefonów stacjonarnych w Polsce)

+48 22 521 10 10

(numer płatny dla użytkowników telefonów komórkowych i dla użytkowników z zagranicy)

Kalkulator gwarancji

  Użytkownik korzystający z konta w trybie z odroczoną płatnością zobowiązany jest do przedstawienia odpowiedniego zabezpieczenia całości oczekiwanych opłat.

  Zabezpieczenie to może mieć formę:

  • nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie gwarancji bankowej,
  • nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie gwarancji ubezpieczeniowej,
  • pieniężną.

  W przypadku kiedy Użytkownik korzysta ze stosownego poręczenia ze strony dostawcy karty flotowej wówczas takie zabezpieczenie jest jedynym wymaganym.

  Użytkownik jest zobowiązany do utrzymywania i uzupełniania gwarancji przez cały okres trwania Umowy, z zastrzeżeniem skutków przewidzianych w "Ogólnych Warunkach Umowy z Użytkownikiem Konta w Trybie z Odroczoną Płatnością (viaAUTO)" (OWU). Tam też znajduje się dokładny wzór obliczania gwarancji.

  Aby samodzielnie obliczyć kwotę gwarancji należy wprowadzić poniżej liczbę zarejestrowanych pojazdów oraz przeciętną liczbę kilometrów przejechanych przez jeden pojazd w ciągu miesiąca.