heavy-banner

logo

Ciężarowe

Oblicz stawkę opłaty elektronicznej

Klasyfikator, wyliczając stawkę opłaty elektronicznej wyrażoną w zł za każdy km przejechany drogami ekspresowymi i autostradami oraz drogami krajowymi, pokazuje czy pojazd podlega obowiązkowi opłat w systemie viaTOLL. Stawka opłaty elektronicznej zależy od dopuszczalnej masy pojazdu lub łącznej dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów (np. pojazd z przyczepą) oraz klasy emisji pojazdu.

Aby ustalić ile wynosi stawka opłaty elektronicznej należy wprowadzić poniżej klasę emisji pojazdu oraz wybrać odpowiednią kategorię pojazdu.

Stosując Klasyfikator Pojazdów, użytkownik akceptuje "Ogólne warunki korzystania z konta w trybie przepłaconym w sprawie potwierdzenia warunków korzystania z dróg płatnych oraz w sprawie warunków i zasad udostępnienia viaBOX", "Ogólne warunki korzystania z konta w trybie z odroczoną płatnością w sprawie potwierdzenia warunków korzystania z dróg płatnych raz w sprawie warunków i zasad udostępnienia viaBOX" i Ustawę o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 1985, Nr 14, poz. 60 z późń. zm.)

Klasa Emisji

Jak określić klasę emisji pojazdu?

Klasa emisji pojazdu jest określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu:

  • - bezpośrednio, jako klasa emisji Euro pojazdu (np. "Euro 1", "Euro 4") lub
  • - pośrednio poprzez wskazanie ustawodawstwa/dyrektywy UE, zawierające zasady oraz limity zanieczyszczeń dla danej klasy emisji Euro – wymienione w rozwijanej liście poniżej (np. "93/59/EWG")

Klasa emisji Euro może być także określona w certyfikacie CEMT/ECMT - "ECMT Certyfikat Zgodności z Wymogami Technicznymi i Bezpieczeństwa dla Pojazdu Silnikowego", (np. "EURO III bezpieczny").

W przypadku pojazdów lekkich z przyczepami o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej zestawu powyżej 3,5 tony klasę emisji spalin najlepiej ustalić na stacji diagnostycznej lub bezpośrednio w autoryzowanym salonie sprzedaży.

Krok 1

Wybierz klasę emisji spalin lub certyfikat rejestracyjny. Uwaga! Jeżeli klasa emisji nie jest znana lub jej weryfikacja za pomocą poświadczonego i zaakceptowanego dokumentu klasyfikacyjnego nie jest możliwa, należy wybrać Normę EURO 00.

Krok 2

Wybierz rodzaj pojazdu (zespołu pojazdów):


Krok 3

Zobacz, czy pojazd (lub zespół pojazdów) podlega obowiązkowi opłat w systemie viaTOLL i ile wynoszą stawki opłaty elektronicznej na poszczególnych kategoriach dróg.

Wydrukuj stronę Do góry