ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
800 101 101

(zadarmo z pevnej linky v Poľsku)

+48 22 521 10 10

(volanie z mobilných telefónov alebo zo zahraničia bude účtované)

Politika ochrany súkromia

  Zásady ochrany osobných údajov na portáli viatoll.pl

  Ochrana osobných údajov
  Národná diaľničná spoločnosť rešpektuje a dodržiava právo užívateľov na súkromie. Nižšie nájdete informácie o tom, ako zhromažďujeme, spracovávame a využívame informácie o užívateľoch portálu viatoll.pl a ako chránime osobné údaje užívateľov s využitím zodpovedajúcich technológií.

  Spracovávanie osobných údajov užívateľov portálu viatoll.pl
  Osobné údaje sú všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Všetky osobné údaje sú na portáli viatoll.pl zhromažďované, uchovávané a spracovávané v súlade s ustanoveniami zákona zo dňa 29.08.1997 o ochrane osobných údajov a zákona z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, pričom uvedenie e-mailovej adresy užívateľa je nevyhnutné na využívanie služieb „Newsletter“ a „Registrácia“, rovnako ako uvedenie telefónneho čísla na využívanie služby „Pripomienka cez SMS“. Osobitné predpisy môžu vyžadovať aj iné osobné údaje, odovzdanie ktorých je nevyhnutné za účelom využitia špecifických služieb. Poskytnuté údaje sú chránené pred akýmkoľvek prístupom tretích strán a Národná diaľničná spoločnosť ich používa výlučne na kontakt s užívateľmi, nevyhnutný pri poskytovaní danej služby.

  Správca osobných údajov
  Správcom osobných údajov je:
  Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad [Národná diaľničná spoločnosť]
  ul. Wronia 53
  00-874 Warszawa
  IČO 017511575

  Účel spracovania osobných údajov
  Národná diaľničná spoločnosť zhromažďuje, uchováva a používa osobné údaje so súhlasom dotknutých osôb, v súlade so zákonom a dodržaním postupov a spôsobom, ktorý zaistí ich bezpečnosť. Správca môže používať osobné údaje iba na účely zabezpečenia riadnej prevádzky pre užívateľov portálu, a to najmä v súvislosti s poskytovaním služby „Newsletter“ a komunikovania s užívateľmi, ktorí k tomu dali svoj súhlas.

  Právo na prístup k vlastným osobným údajom, ich oprava a odstránenie
  Užívateľ má právo na prístup k svojim osobným údajom ako aj na ich opravu. Údaje poskytnuté Národnej diaľničnej spoločnosti v rámci služby „Registrácia“ (po overení identity používateľa spočívajúcom v zadaní hesla), v záložke „Zákaznícke údaje“. Vymazanie e-mailovej adresy je možné v záložke „Zákazníckych údajov“ v rámci Užívateľského profilu. Na jeho vymazanie je nutné zavolať na infolinku. Vymazanie e-mailovej adresy špecifikovanej pri využívaní služby „Newsletter“ si vyžaduje pripojenie k webovej stránke viatoll.pl pomocou webovej adresy (nazvaná ako „link“) uvedenej na konci každej správy zasielanej v rámci poskytovania tejto služby. Vymazanie telefónneho čísla zo služby „Pripomienka cez SMS“ si vyžaduje zadanie telefónneho čísla a voľbu možnosti „Odhlásiť sa z Pripomienky cez SMS“ na domovskej stránke. Každá osoba, ktorá súhlasila so spracovaním osobných údajov pri využívaní služieb, aplikácií, či súťaží, ktoré sú k dispozícii na portáli viatoll.pl, sa môže obrátiť priamo na správcu portálu so žiadosťou o umožnenie prístupu, opravy alebo vymazania, zaslaním správy na adresu: info@viatoll.pl.

  Ochrana pri spracúvaní osobných údajov
  So zozbieranými osobnými údajmi sa zaobchádza ako s databázou s vysokým stupňom bezpečnosti, uchovávanou na serveri zabezpečenom proti vzdialenému prístupu (IT), ako aj proti fyzickému zasahovaniu. Okrem toho má každá osoba spracúvajúca osobné údaje užívateľov pre účely portálu viatoll.pl príslušné povolenie vydané správcom osobných údajov v súlade s článkom 37 zákona o ochrane osobných údajov.

  Návštevy
  Aplikácie portálu viatoll.pl automatickým spôsobom zbierajú takzvané systémové logy (dátum a čas návštevy, IP adresa) využívané na účely správy serverov portálu a vykonávania štatistík.

  Iné webové stránky
  V rámci štandardných operačných mechanizmov na internete môžu byť na portáli viatoll.pl uvedené odkazy na externé webové stránky. Za ochranu osobných údajov ako aj za obsah na týchto stránkach zodpovedajú výlučne ich prevádzkovatelia.

  Bezpečnostné záruky
  Správca viatoll.pl garantuje náležitú ochranu osobných údajov užívateľov uložených na portáli viatoll.pl. Uplatňované bezpečnostné aplikácie – v súlade s vysokým technologickým štandardom a súčasnými právnymi predpismi o ich ochrane – zaisťujú úplnú bezpečnosť všetkých informácií o osobných údajoch užívateľov viatoll.pl, históriu ich aktivít na portáli a údajov získaných prostredníctvom dotazníkov, formulárov a elektronickej korešpondencie.

  Poskytovanie osobných údajov
  Správca údajov neposkytuje (nepredáva a ani žiadnym spôsobom nepožičiava) zozbierané osobné údaje užívateľov portálu viatoll.pl tretím stranám. Údaje, ktoré môže správca poskytnúť spolupracujúcim subjektom, majú charakter všeobecných štatistických výkazov, ktoré neumožňujú identifikáciu jednotlivých užívateľov. Z technických dôvodov správca poveril v súlade s článkom 31 zákona o ochrane osobných údajov, prostredníctvom písomnej zmluvy, spracovaním údajov bez zmeny vyššie uvedeného cieľa spracovania združenie spoločností:
  1. Kapsch TrafficCom AG, Europlatz 2, 1120 Viedeň;
  2. Kapsch Telematic Services Sp. z o.o., ul. Poleczki35, 02-822 Varšava;
  3. Texel Sp. z o.o., ul. Koronowska 24A, 02-905 Varšava.

  Ochrana prenosu
  Dáta s osobitným významom – najmä akékoľvek heslá – sú prenášané pomocou kódovaného protokolu SSL.

  Cookies
  Na zabezpečenie riadneho fungovania služieb portálu viatoll.pl sa používajú takzvané cookies – súbory ukladané na disk užívateľa. Tieto umožňujú jeho identifikáciu pri opakovanom pripojení sa, ako aj zhromažďovanie informácií o tom, ako portál používal, aké stránky navštívil, aké si prezeral materiály a ako sa k nim dostal. Zhromažďovanie týchto informácií nám umožňuje ponuku nášho portálu lepšie prispôsobiť našim užívateľom. Nezabúdajme pritom, že cookies nám umožňujú získať informácie o preferenciách užívateľa, ale nie určiť, kým v skutočnosti je.

  Každý užívateľ môže v každej chvíli zakázať používanie súborov cookies, a to v nastaveniach bezpečnosti webového prehliadača, stačí zmeniť úroveň bezpečnosti  - až po úplné blokovanie súborov cookies.

  Procedúry zmeny nastavení v jednotlivých webových prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

  Musíme však pripomenúť, že práve súbory cookies sú zodpovedné za zapamätanie si užívateľských nastavení v rámci portálu viatoll.pl.
  Údaje získané prostredníctvom súborov cookies v rámci portálu viatoll.pl používame najmä na:
  1. registráciu užívateľov – umožňujú jeho správnu identifikáciu po autorizačnom procese;
  2. uskutočnenie prieskumov – zapamätanie si poskytnutých odpovedí;
  3. generovanie štatistík o návštevnosti portálu;
  4. účely súvisiace s umiestnením reklamy na portáli;