ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
800 101 101

(zadarmo z pevnej linky v Poľsku)

+48 22 521 10 10

(volanie z mobilných telefónov alebo zo zahraničia bude účtované)

Zákaznícke miesta

  Rozsah poskytovaných služieb – pozrite si, čo môžete v jednotlivých typoch Zákazníckych miest vybaviť. ZÁKAZNÍCKE MIESTA viaTOLL
  Kontaktné miesta Distribučné miesta
  Informačné materiály o systéme viaTOLL a o s ním súvisiacich službách
  Vstupná registrácia v systéme viaTOLL
  Plná registrácia v systéme viaTOLL v predplatnom režime
  v režime s odloženou lehotou splatnosti
  Kúpiť palubnú jednotku viaAUTO
  Skontrolovať užívateľský účet
  Dobiť účet
  Uhradiť ťarchopis – účet s odloženou lehotou splatnosti
  Požiadať o zoznam vykonaných transakcií v predplatnom režime
  v režime s odloženou lehotou splatnosti
  Pridať alebo odstrániť vozidlá priradené k danej dohode v predplatnom režime – netýka sa anonymného predplatného účtu
  v režime s odloženou lehotou splatnosti
  Upraviť dohodu (napr. zmena adresy, kontaktných údajov ap.) v predplatnom režime – netýka sa anonymného predplatného účtu
  v režime s odloženou lehotou splatnosti
  Pozastaviť/aktivovať účet vozidla
  Opätovne personalizovať viaAUTO v predplatnom režime – netýka sa anonymného predplatného účtu
  v režime s odloženou lehotou splatnosti
  Zložiť sťažnosť týkajúcu sa fungovania systému viaTOLL alebo palubnej jednotky viaAUTO
  Nahlásiť všeobecný a technický problém, ako aj zložiť finančnú reklamáciu písomnou formou
  Nahlásiť krádež, stratu alebo technické problémy s viaAUTO
  Ukončiť dohodu v predplatnom režime – netýka sa anonymného predplatného účtu
  v režime s odloženou lehotou splatnosti
  Dokúpiť náhradné/dodatočné držiaky na viaAUTO