ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
800 101 101

(zadarmo z pevnej linky v Poľsku)

+48 22 521 10 10

(volanie z mobilných telefónov alebo zo zahraničia bude účtované)

Inštalácia jednotky viaAUTO vo vozidle

    Palubná jednotka viaAUTO sa štandardne montuje z ľavej strany (pozerajúc od strany vodiča) na vybodkovanom mieste nad spätným zrkadlom. Ak vybodkované miesto v danom vozidle nie je, palubná jednotka sa montuje z ľavej strany spätného zrkadla. Ak má dané vozidlo metalizované čelné sklo, palubná jednotka viaAUTO sa musí namontovať v súlade s príručkou daného vozidla, a to na mieste, ktoré umožňuje nerušenú bezdrôtovú komunikáciu.

    Pred montážou jednotky, je potrebné vyskúšať umiestnenie jednotky. Vložte palubnú jednotku do držiaka, a následne priložte na miesto, v ktorom bude namontovaná. Uistite sa, že palubná jednotka v ničom nezavadzia a nezacláňa vodičovi vo výhľade. Potom vybrané miesto pretrite handričkou, ktorá je súčasťou balenia palubnej jednotky. Odstráňte fóliu zabezpečujúcu lepiacu vrstvu, jednotku pritlačte k suchému sklu a podržte približne 10 sekúnd.

    Pred začatím montáže sa dôkladne oboznámte s pripojenými montážnymi pokynmi, a ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti, kontaktuje telefonické zákaznícke centrum, ktoré je dostupné na telefónnom čísle 800 101 101 (bezplatné volania z pevných liniek v Poľsku) alebo na číslo +48 225 211 010 (pre volania z mobilných telefónov a zo zahraničia, spoplatnené podľa cenníka vášho operátora).

    Predstavujeme grafické znázornenie správnej montáže palubnej jednotky viaAUTO.

    Návod na inštaláciu