Nachádzate sa na stránke elektronického systému výberu mýta viaTOLL. Vyberte vozidlo, akým jazdíte a príslušný spôsob platby.
PCH – prípustná celková hmotnosť označuje najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, a v prípade vozidla s návesom alebo s prívesom, najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy. Overte PCH vášho vozidla v osvedčení o evidencii vozidla – položka F.2/F.3.