TELEFONICZNE CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA
800 101 101

(numer bezpłatny dla użytkowników telefonów stacjonarnych w Polsce)

+48 22 521 10 10

(numer płatny dla użytkowników telefonów komórkowych i dla użytkowników z zagranicy)

Pytania ogólne

  • System viaTOLL obowiązuje na wybranych odcinkach autostrad, dróg ekspresowych i krajowych, zarządzanych przez GDDKiA. Aktualny wykaz odcinków objętych systemem viaTOLL został wskazany przez Ministerstwo Infrastruktury w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną oraz wysokości stawek opłaty i jest dostępny na stronie www.viatoll.pl.

  • Obowiązkiem opłat są objęte pojazdy samochodowe oraz zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Wśród pojazdów tych mogą się znaleźć samochody osobowe ciągnące przyczepę, jeśli łączna dopuszczalna masa całkowita takiego zestawu przekracza 3,5 tony.

  • System viaTOLL jest obowiązkowy dla pojazdów samochodowych i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. Zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 nr 108 poz. 908) z dnia 20 czerwca 1997 r. ciągniki rolnicze zostały wyłączone z pojęcia pojazdu samochodowego w artykule 2 pkt 33 tejże Ustawy. Tym samym ciągników rolniczych nie dotyczą przepisy, w których użyto terminu "pojazd samochodowy", co oznacza, że nie podlegają one opłatom w systemie viaTOLL.

    Rolnicy, jako grupa zawodowa, nie zostali wyłączeni z obowiązku uiszczania opłaty elektronicznej. Jeśli rolnik porusza się po sieci dróg płatnych pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, np. samochodem ciężarowym, wówczas pojazd ten podlega opłacie w ramach systemu viaTOLL.

  • Rozpoczęcie działania systemu viaTOLL nastąpiło 1 lipca 2011 roku, a rejestracja użytkowników jest możliwa od 2 maja 2011 r.

  • viaTOLL to system elektronicznego poboru opłat. Użytkownik pojazdu samochodowego lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, a także użytkownik autobusu niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej, który porusza się po sieci dróg płatnych, jest zobowiązany do korzystania z systemu viaTOLL. W związku z tym musi zainstalować wewnątrz pojazdu urządzenie pokładowe zwane viaBOX, które komunikuje się z antenami umieszczonymi na bramownicach. 

  • Podstawą prawną wprowadzenia systemu viaTOLL w Polsce jest Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 1985, Nr 14, poz. 60 z późń. Zm.). 

  • Elektronicznemu systemowi poboru opłat podlegają obowiązkowo pojazdy samochodowe oraz zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusy z liczbą miejsc siedzących powyżej 9, niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej, poruszające się po sieci dróg płatnych. Pojazdy zwolnione z opłaty elektronicznej to pojazdy sił zbrojnych, pojazdy służb celnych, straży granicznej i policji. Pełna lista pojazdów zwolnionych z opłat została wskazana w art.13 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 1985, Nr 14, poz. 60 z późń. Zm.)